Jak wstąpić

KOMUNIKAT ZARZĄDU STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW „ŻACZKA”

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka” ogłasza powszechny nabór członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

Warunki przyjęcia do Stowarzyszenie Mieszkańców „Żaczka”

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka” może zostać osoba, która:

  1. Mieszkała, waletowała lub pracowała w Domu Studenckim „Żaczek”. (art. 1 par. 9 Statutu SMŻ)
  2. Złożyła Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
  3. Opłaciła wpisowe (20,-zł) i pierwszą składkę roczną (20,- zł)

Deklarację należy przesłać na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka”
al. 3 Maja 5
30-063 Kraków
 

wpisowe i roczną składkę przesłać na konto :
numer konta 74 1240 4445 1111 0010 2217 6300
można wpłacić dowolną składkę na fundusz stypendialny - z dopiskiem na przelewie “fundusz stypendialny”

Datą przystąpienia do Stowarzyszenia będzie pierwsze posiedzenie Zarządu po spełnieniu warunków przyjęcia.

 

Załącznik
[file] Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia