Statut Stowarzyszenia

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2006 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka” o rejestrację, postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000260174 STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW ŻACZKA z siedzibą w Krakowie ul. 3 Maja 5, 30-063 Kraków. Wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000260174 został dokonany 10 lipca 2006.

 Adres stowarzyszenia :

Stowarzyszenie Mieszkańców "Żaczka"

ul. 3. Maja 5

30-063 Kraków

dszaczek@gmail.com

Konto bankowe :

74 1240 4445 1111 0010 2217 6300

KRS 0000260174

NIP 677-227-49-47

 

 

Zarząd:

  • Jan Maurer - Prezes Zarządu
  • Stanisław Dziedzic - Wiceprezes Zarządu
  • Grażyna Potoczek - Sekretarz
  •  Józef Samek - Skarbnik
  •  Grażyna Pietroń - Członek Zarządu
  •  Józef Piekarczyk - Członek Zarządu

 

                   Komisja Rewizyjna:

                   Mieczysław Fajger – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                   Zuzanna Pięta – Członek Komisji Rewizyjnej

                   Kazimierz Mruk - Członek Komisji Rewizyjnej

 

                   Sąd Koleżeński:

                   Stanisław Urban – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

                   Marek Hebda – Z-ca Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego

                   Adam Spyra – Sekretarz Sadu Koleżeńskiego

                   Piotr Wasilewski - Członek Sądu Koleżeńskiego

                   Wojciech Szuster - Członek Sądu Koleżeńskiego

   

         

 

Kontakt  :

  • Jan Maurer            (tel. 691 728 254)
  • Grażyna Potoczek    (tel. 605 265 195)
  • Stanisław Dziedzic  (tel. 508 238 779)

Serwis internetowy prowadzi Józef Piekarczyk. Wszelkie uwagi, propozycje, artykuły proszę kierować na adres dszaczek@gmail.com

Załącznik
[file] STATUT_STOW_MIESZ_ZACZAKA.pdf