Zawiadomienie o zwołaniu Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka” w dniu 25 lutego 2017

 Zawiadomienie           Na podstawie  § 23 p. 1 Statutu Stowarzyszenia Mieszkańców
Żaczka,  Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka” w dniu 25 lutego 2017  o godz.
18.00  w pierwszym terminie i o godz. 18.15 w drugim terminie. Obrady
odbędą się w dolnej Sali Klubu Studenckiego „Żaczek” w Krakowie al. 3
Maja 5.Porządek obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia – stwierdzenie ważności obrad.

2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Zatwierdzenie sprawozdań finansowego i merytorycznego z
działalności Stowarzyszenia za rok 2016

5.    Dyskusja nad sprawozdaniami i projektem uchwał.

6.    Wolne Wnioski.

7.    Przyjęcie uchwał.

8.    Zamknięcie obrad.

 

Za Zarząd

Jan Maurer - Prezes

 

 

Załącznik
[file] Projekt_uchw_WZ_2017.pdf
[file] SPR_FINANSOWE_2016.pdf
[file] Spraw_meryt_2016.pdf
[file] Bilans_za_rok2016.pdf