Zmarł ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 6 czerwca 2017 roku zmarł

ojciec doc. dr hab.
Ludwik Kaszowski OSPPE

emerytowany pracownik, a w latach 1994-1996 dyrektor
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wybitny geomorfolog.
Kapłan i zakonnik Zgromadzenia OO. Paulinów. Współcelebrant mszy św. kilku pierwszych
spotkań Żaczkowiczów, mieszkaniec Zaczka.

Człowiek niezwykle prawy, skromny i życzliwy.
Wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń geografów.

 Zarząd Stowarzyszenia