Coroczne spotkanie w dniach 15 - 17.09.2017

   Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka” serdecznie
zaprasza na organizowane     w dniach 15 - 17.09.2017  doroczne
spotkanie byłych mieszkańców DS „Żaczek”Program dorocznego spotkania 2017:

15.09.2017 - piątek

Od godz. 16.00 kwaterowanie zamiejscowych uczestników  spotkania. –
Recepcja DS „Żaczek” Załatwianie spraw organizacyjnych i członkowskich
Stowarzyszenia.

Godz. 18.00     Spotkanie w Klubie Studenckim „Żaczek” - (szwedzki stół)

16.09.2017. - sobota

Godz. 12.00 - Msza św. w Bazylice Na Skałce w intencji zmarłych byłych
mieszkańców DS „Żaczek”

Godz. 13.30 – 16.00 Recepcja uczestników Spotkania . Załatwianie spraw
organizacyjnych i członkowskich Stowarzyszenia.

Godz. 16.00        Spotkanie przy  grillu

Koszt dorocznego spotkania wynosi  90 złotych i zawiera: catering,
okolicznościowy upominek oraz koszty organizacyjne .Wpłaty – będące równocześnie zgłoszeniami uczestnictwa - należy
dokonać do dnia 1 września 2017 na konto Stowarzyszenia Mieszkańców Żaczka:

Konto : 74 1240 4445 1111 0010 2217 6300 

Stowarzyszenie Miszkańców Żaczka

30-063 Kraków

al. 3 Maja 5

 

 Prosimy też  o podanie danych identyfikacyjnych do wykonania
wizytówek (dotyczy osób, które nie uczestniczyły ostatnio w
spotkaniach): lata zamieszkania/waletowania/, pracy w DS „Żaczek”,
kierunek studiów w czasie zamieszkania – jeżeli nie był to UJ proszę
też podać Uczelnię.

Wpłaty gotówkowe w okresie trwania Zjazdu będą przyjmowane wyjątkowo,
po uprzedniej zgodzie członka Zarządu Stowarzyszenia, który tym samym
gwarantuje wpłatę . Wpłaty za częściowy udział w Zjeździe są
niemożliwe, ze względu na trudne rozdzielenie kosztów.

Informujemy, że uczestnicy spotkania mogą skorzystać z zakwaterowania
w DS „Żaczek” w okresie dorocznego spotkania na specjalnie dla nich
preferencyjnych warunkach.

 Rezerwacji noclegów należy dokonać bezpośrednio w Recepcji DS
„Żaczek”   Tel. 622 13 00,       mail zaczek@hotelestudenckie.pl  -
hasło „Żaczkowicze”cena za miejsce w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem –45,00 zł

cena za pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania ze śniadaniem –75,00 zł

cena za miejsce w pokoju dwuosobowym bez śniadania – 30,00 zł

cena za pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania bez śniadania – 60,00 zł

miejsca gwarantowane do 31 sierpnia 2017 roku, po tym terminie w miarę
wolnych miejsc.

     W dniu 16.09 uczestnicy spotkania mogą skorzystać z obiadu w
stołówce DS.   Ceny obiadów w wysokości 10.00 – 15,00 zł płatne
bezpośrednio w stołówce.


           Za Zarząd


           Jan Maurer