LISTA UCZESTNIKÓW DOROCZNEGO SPOTKANIA 2017 - stan na 10.09.2017

  

LISTA UCZESTNIKÓW DOROCZNEGO SPOTKANIA 2017 WG STANU NA 10.09.2017
Lp. Imię Nazwisko Mieszkaniec, walet, pracownik: w latach Kier studiów
1 Józef SAMEK 1973 - 1977 GEOGRAFIA
2 Jerzy ADAMIK 1976 - 1980 HISTORIA
3 Zygmunt ADAMKIEWICZ 1964 – 1969 PEDAGOGIKA
4 Maria ARMATA 1973 - 1977 FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
5 Jerzy ARMATA 1972 -1976 PRAWO
6 Zbigniew BAJKA 1962 - 1969 HISTORIA, SOCJOLOGIA
7 Kazimierz BARCZYK 1968 - 1974 PRAW0
8 Henryk BIERNATH
HISTORIA
9 Elżbieta BIJAK - ŁATA 1973 - 1975 HISTORIA
10 Teresa BRYL 1976 - 1980 FILOLOGIA ROSYJSKA
11 Andrzej BUCHANIEC 1962 - 1970 FILOLOGIA POLSKA, HISTORIA SZTUKI
12 Małgorzata BUCHANIEC SYMPATYK
13 Jan BUJAK

14 Barbara CEBULA 1975 -1980 ADMINISTRACJA
15 Halina CIUPIŃSKA 1972 - 1974 HISTORIA
16 Andrzej CIUPIŃSKI 1969 - 1974 HISTORIA
17 Stanisław CZAJA 1969 - 1974 GEOGRAFIA
18 Jan CZELNY 1969 - 1975 GEOGRAFIA
19 Marek DURBAS 1976 - 1980 GEOGRAFIA
20 Stanisław DZIEDZIC 1973 - 1977 FILOLOGIA POLSKA
21 Jolanta GLISTA 1976/77 1978/79 FILOLOGIA ROSYJSKA
22 Bogdan GŁĄB SYMPATYK
23 Danuta HAMERA 1974 - 1979 FILOLOGIA ROSYJSKA
24 Janusz HAMERA 1976 - 1980 PRAWO
25 Zdzisław HARĘŻA 1972 - 1977 HISTORIA
26 Tadeusz JANUSZ 1952 -1958 CHEMIA
27 Kamila JANUSZEWICZ SYMPATYK
28 Adam JASKÓŁA 1966 - 1971 HISTORIA
29 Witold KACZKOWSKI 1972 - 1975 PRAWO
30 Wanda KAŁUZIŃSKA-KURCZAB SYMPATYK
31 Jan KAŁUZIŃSKI 1962 -1967 FILOLOGIA POLSKA
32 Czesław KAPUSTA 1973 - 1978 FIZYKA
33 Anna KASSATTI SYMPATYK
34 Mieczysław KASZTELANIEC 1969 - 1982 SOCJOLOGIA
35 Ryszard KOBAKA 1965 - 1971 FILOLOGIA ROMAŃSKA
36 Maciej KOKOWSKI 1976 - 1980 PRAWO
37 Herbert KOPIEC 1960 - 1965 PEDAGOGIKA
38 Bogusław KURCZAB SYMPATYK
39 Henryk MAMOŃ 1960 - 1964 PRAWO
40 Izabela MARGASIŃSKA ZIĘTAL 1973 - 1974 SYMPATYK
41 Janusz MARGASIŃSKI 1969 - 1975 PRAWO
42 Halina MARMUROWSKA SYMPATYK
43 Jan MAURER 1964 -1967 1969 -1980 PEDAGOGIKA KIEROWNIK DS.
44 Małgorzata MAZUR 1981 - 1986 PRAWO
45 Jan MAZUR, ks 1974 - 1978 MATEMATYKA
46 Stanisław MIKRUTA 1971 - 1977 HISTORIA
47 Barbara MRUK 1973-1976 BIOLOGIA
48 Kazimierz MRUK 1972 - 1976 ADMINISTRACJA
49 Grzegorz MURZAŃSKI 1987 -1988 PSYCHOLOGIA, HISTORIA SZTUKI
50 Jerzy OBLER 1969 - 1974 PRAWO
51 Zofia OSMENDA 1976/1977 BIBLIOTEKOZNAWSTWO
52 Andrzej PACUŁA 1974 - 1980 FILOLOGIA POLSKA
53 Kazimierz PAJĄK 1969 - 1974 HISTORIA
54 Halina PAJĄK SYMPATYK
55 Elżbieta PAŁKA

56 Kazimierz PASTUSZCZAK 1970 - 1976 BIOLOGIA
57 Adam PATOCZKA 1974 - 1978 HISTORIA
58 Eliza PAWŁOWSKA SYMPATYK
59 Krzysztof PAWŁOWSKI 1974 - 1980 FILOLOGIA KLASYCZNA
60 Hubert PAWŁOWSKI SYMPATYK
61 Józef PIEKARCZYK 1973 -1977 MATEMATYKA
62 Edward PIETRAS 1966 - 1971 PEDGOGIKA
63 Grażyna PIETROŃ 1973 - 1977 FILOLOGIA POLSKA
64 Zbigniew PIETROŃ 1973 - 1978 FIZYKA, ASTRONOMIA
65 Zuzanna PIĘTA 1975 - 1977 FILOLOGIA POLSKA
66 Mieczysław PŁ0NKA 1973 - 1978 FILOLOGIA POLSKA
67 Barbara PŁAZA SYMPATYK
68 Bogdan PŁAZA SYMPATYK
69 Aleksandra PŁONKA SYMPATYK
70 Marian PODRAZA 1966 - 1971 PEDAGOGIKA
71 Józef PODSIADŁO 1974 - 1980 NAUKI POLITYCZNE
72 Maria PODSIADŁO 1974 - 1980 INFORMATYKA
73 Edyta POGWIZD 1999 - 2006 FILOLOGIA POLSKA
74 Grażyna POTOCZEK 1975 - 1980 FILOLOGIA ROSYJSKA, PEDAGOGIKA
75 Małgorzata RDZANEK SYMPATYK
76 Joachim RUSSEK 1969 - 1975 PRAW0
77 Roman SADOWSKI 1965 - 1970 FILOLOGIA POLSKA
78 Elżbieta SKALSKA SYMPATYK
79 Bogusława SKRZYPEK 1975 - 1980 FILOLOGIA POLSKA
80 Roman SKRZYPEK 1973 - 1980 PRAWO
81 Teresa SŁONKA SYMPATYK UŚ BIOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
82 Janusz SMAGA 1970 - 1974 PRAWO
83 Krzysztof SMAGA 1971 - 1975 PRAWO
84 Maria SOKOŁOWSKA ZWOLEŃ 1973 - 1975 FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
85 Adam SPYRA 1973 - 1977 CHEMIA
86 Andrzej STANKIEWICZ 1968 - 1972 PRAW0
87 Wacław STAŃCZYKOWSKI 1966 - 1970 PRAWO
88 Jan STOKSIK 1968 - 1974 PRAW0
89 Teresa STOKSIK SYMPATYK
90 Urszula SZCZEPAŃCZYK 1970 - 1977 FILOLOGIA ANGIELSKA
91 Zbigniew SZCZEPAŃCZYK 1969 - 1977 FILOLOGIA ANGIELSKA
92 Elżbieta SZLEZYNGIER 1971 - 1972 GEOGRAFIA
93 Stanisław SZLEZYNGIER 1969 - 1976 HISTORIA, SOCJOLOGIA
94 Wojciech SZUSTER 1972 - 1975 PRAW0
95 Ewa TUSIŃSKA 1969 - 1976 FILOLOGIA ROSYJSKA
96 Marek TUSIŃSKI 1969 - 1976 PRAWO
97 Stanisław URBAN 1971-1975 PRAWO
98 Maria URBAN - KARAŚ SYMPATYK MATEMATYKA
99 Anna WANTUCH 1976 - 1978 PEDAGOGIKA
100 Piotr WASILEWSKI 1976 - 1981 ETNOGRAFIA
101 Halina WIECZOREK 1974 - 1977 FILOLOGIA POLSKA
102 Maciej WIECZOREK 1974 - 1975 BIOLOGIA
103 Roman WOJTUSZEK 1973-1976 PRAWO
104 Leszek WOŁOSIUK 1973 - 1977 FILOLOGIA POLSKA
105 Celina WÓJCIK 1973 - 1977 FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
106 Stanisław WÓJTOWICZ 1969 - 1978 GEOGRAFIA
107 Lidia ZOŃ - RAYMOND SYMPATYK