Komunikat Zarządu Stowarzyszenia

 Komunikat Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Żaczka.

Szanowni Koleżanki i Koledzy – byli mieszkańcy Domu Studenckiego Żaczek.

W okresie przygotowań do corocznego spotkania byłych mieszkańców „Żaczka” przez całe wakacje, co tydzień, wysyłamy listy e-mail dotyczące tego spotkania , do osób, które podały swoje adresy mailowe. Nasza baza adresowa liczy ponad 400 pozycji.

Ostatnio wiele maili wraca z różnymi dopiskami odnośnie niemożności dostarczenia listów. Dbamy o to, aby baza adresowa była aktualna, ale musimy mieć wiadomość o zmianie adresu. W związku z tym, bardzo prosimy osoby, do których przestała przychodzić nasza korespondencja o list na adres dszaczek@gmail.com lub janmaurer@op.pl. Pozwoli to na aktualizację adresów. Osoby – byli mieszkańcy bądź sympatycy „Żaczka”- które do tej pory z nami nie korespondowały droga mailowa, a chcą od nas otrzymywać e-maile, także zachęcamy o taki list. Może być bardzo krótki np. Imię i nazwisko, mieszkaniec Żaczka w latach – chodzi o aktualny adres e-mail.

W imieniu Zarządu.

Jan Maurer