Jan Mazur OSPPE - kazanie na Skałce – 16 IX 2017 r.

Jan Mazur OSPPE

  

Kazanie na Skałce – 16 IX 2017 r.

Msza św. w intencji byłych mieszkańców Domu Studenckiego Żaczek

 

BUDUJMY DOM NA SKALE!

(1 Tm 1, 15-15 * Ps 113 * Łk 6, 43-49)

 W jednym z kalendarzy katolickich znalazłem ciekawą myśl, która zrodziła się w starożytności greckiej. Sentencja ta przetrwała aż do naszych czasów, choć wydaje się banalna: Lepiej pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle (Platon).

Siostry i Bracia, Koleżanki i Koledzy, oto przed oczyma naszej wyobraźni jawi się motyw „dobrej drogi”! Czy można ją rozpoznać, odnaleźć? W jaki sposób postępować tą drogą? Dokąd nas zaprowadzi?

Jakoś intuicyjnie wyczuwamy, że droga najpewniejsza, to ta, która prowadzi do Boga, którą sam Bóg nas prowadzi, o ile nie sprzeciwiamy się Jego woli. Owszem, wiemy z katechizmu, że naszą prawdziwą Drogą jest sam Jezus Chrystus, Syn Boży! Chociaż o tym wiemy, to jednak czy potrafimy choćby „kawałek” pójść tą dobrą drogą?

Włoski jezuita Bartolomeo Sorge analizując sytuację duchową w naszych czasach, naznaczonych wszakże ogromnym zamętem aksjologicznym, etycznym a także religijnym, apeluje o to, by dziś chrześcijanie stali się „pokoleniem radaru”. Cóż to oznacza? Otóż my, wierzący w Chrystusa, powinniśmy być ludźmi intuicyjnego wyczucia przyszłości i budowania „jutra” wedle zbawczych planów Boga. Gdyby nam się to udało, byłby to wspaniały wybór dobrej drogi, którą idąc, budowali byśmy nasze „jutro” na mocnym fundamencie, na skale – jak słyszeliśmy o tym w odczytanym przed chwilą fragmencie Ewangelii (Łk 6, 46-49).

Chodzi o to, by wybrać tę Bożą drogę, choćby jej kawałek! Tymczasem jakoś nam to nie zawsze wychodzi. Współczesny człowiek, zwłaszcza ten dobrze usytuowany materialnie, cieszący się intelektualnym, politycznym czy zawodowym prestiżem, narażony jest na pokusę „pychy dorosłości”. Polega to na tym, że odrzuca on wszelką pomoc ze strony Boga i innych ludzi. Sam usiłuje budować swoje życie, także swoją duchowość. Ja sam! Człowiek taki na tyle wyzbył się pokory, że nie potrafi skorzystać z niczyjej pomocy, nawet ze strony Bożej łaski. Uparcie odtrąca dłoń Boga i zarazem uparcie, jak dziecko, upada, rozbija kolana, brudzi się w kałużach błota moralnego, ale uparcie twierdzi jak dziecko: ja sam! Mógłby poprosić Boga o pomoc, ale pycha mu na to nie pozwala. Tkwi więc w marazmie duchowym, osamotnieniu, coraz większej bezradności, ale wydaje mu się, że jest zbyt dorosły, aby kogokolwiek prosić jak dziecko. Oddala od siebie myśl o czyjejkolwiek pomocy, nawet pochodzącej od Boga czy tym bardziej od Kościoła.

Drodzy moi Przyjaciele, mam nadzieję, że tego rodzaju obraz człowieka owładniętego „pychą dorosłości” daleki jest od Waszej postawy duchowej i moralnej. Wasza obecność na Mszy św. świadczy o tym, że przyszliście prosić Boga o pomoc, o wszelkie dary duchowa dla siebie, dla swoich bliskich, jak również o szczęśliwe życie wieczne dla tych Koleżanek i Kolegów, byłych mieszkańców domu studenckiego Żaczek, którzy już odeszli z tego świata. Na wszelki jednak wypadek wspominam o tej pysze dorosłości, by u każdej i każdego z Was sprowokować pytanie o wybraną drogę życia. Czy znajdzie się przynajmniej jej kawałek, który byłby postępowaniem w kierunku dobra?

Kilka dni temu opowiadała mi pewna siostra zakonna, że idąc ulicą, została poproszona przez żebrzącą Cygankę o jakiś grosz. Odparła, że coś by jej chętnie dała, ale sama też jest biedna i nie ma własnych pieniędzy. Wtedy owa Cyganka, powodowana przedziwną solidarnością i zarazem wspaniałomyślnością, powiedziała: „Skoro ja jestem biedna i ty jesteś biedna, to ja się podzielę z tobą tym, co użebrałam”. I wyjęła garść monet, chcąc je podarować siostrze zakonnej.

Kochani, jakiekolwiek byłyby motywy tego gestu, to nie ulega wątpliwości, że był on pójściem choćby „kawałkiem” dobrej drogi, był intuicyjnym budowaniem nieznanej, ale naznaczonej nadzieją szczęścia przyszłości. My chrześcijanie wiemy, jakiej przyszłości mamy oczekiwać, jaką przyszłość obiecał nam Jezus Chrystus, o ile swój dom postawimy na mocnym fundamencie. Cóż symbolizuje ten dom, o którym mówi Ewangelia? Po prostu chodzi o nasze wieczne mieszkanie w niebie, o nasze zjednoczenie z Bogiem…

Siostry i Bracia, Koleżanki i Koledzy, bądźmy pokoleniem radaru, które intuicyjnie wie gdzie iść i którędy iść! Znamy drogę… drogę zbawienia. Pójdźmy nią choćby przysłowiowy „kawałek”, byśmy kiedyś – wzorem św. Pawła – razem z naszymi zmarłymi Przyjaciółmi, których dziś polecamy łaskawości Bożej, mogli zawołać z całej duszy: Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków! Amen (1 Tm 1, 17).