Statut Stowarzyszenia

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2006 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka” o rejestrację, postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000260174 STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW ŻACZKA z siedzibą w Krakowie ul. 3 Maja 5, 30-063 Kraków. Wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000260174 został dokonany 10 lipca 2006.

Adres stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Mieszkańców "Żaczka"
ul. 3. Maja 5
30-063 Kraków

dszaczek(at)gmail.com

Konto bankowe:
74 1240 4445 1111 0010 2217 6300
KRS 0000260174
NIP 677-227-49-47